Main Muay Thai Kickboks


 “Main Muay Thai begint met de verovering van de tegenstander en eindigt met de verovering van het zelf''.


Muay Thai is een kunst van zelfverdediging, waarbij je verschillende delen van het lichaam gebruikt. Het wordt ook wel de wetenschap van de 8 ledematen genoemd omdat de ellebogen, handen, knieën en schenen worden gebruikt. Het is gebaseerd op het principe van niet meer te doen dan wat nodig is om een les te leren. Discipline, competentie en perfecte gezondheid, zowel van het lichaam en de geest zijn de gegarandeerde resultaten met het beoefenen van de kunst van het oude Muay.
 
 
Main Muay Thai: Spiritualiteit & traditie

Main Muay Thai Kickboksen is een unieke vorm van de oosterse vechtkunst waarbij traditie en spiritualiteit een belangrijke rol spelen. 
De verbinding tussen de Muay Thai kickboks technieken en geestelijke, mentale ontwikkeling doet deze vorm onderscheiden van de reguliere vormen van de sport. 
Tijdens de lessen is het ‘Mue’ gevoel, het eenheidsgevoel zeer essentieel. Het dient een levenswijze te worden, maar vooral zou de deelnemer het leuk moeten vinden om bezig te zijn met Muay Thai Kickboksen.
 
De Mae Mai zijn de basistechnieken waarmee de Nak Muay, vechtstudent, de technieken van het Muay Thai aanleren. Veel van de technieken zijn gebaseerd op de Thaise mythologie Ramakien, dit is het verhaal over koning Rama en speelt zich af in het oude Ayuthaya. 
Het verhaal is ook wel bekend als Ramayana en van oorspronkelijk een heldendicht uit India (Hindoe Epos). 
Talloze benamingen van Muay thai (Boran) technieken verwijzen naar dit verhaal.
De ontwikkeling van Muay Thai omvat het superieure brein van de beste Martial art krijgers en goden, de hele reis van Muay Thai neemt je mee door de grote en ongelooflijke krijgerschap en krijger wetenschap van de oude periode van Ramayan en de meeste muay is bedekt met de Martial Intellect van Shri Ram en Hanuman. 
 
De krijgers in het heldendicht, en de technieken die hieruit voortkomen hebben een verborgen symbolieken betekenis die impliciet worden onderwezen tijdens de Main Muay Thai lessen.
Rāmāyanam betekent de reis van Rāma (de prins in het verhaal) of de omzwervingen van Rāma. Symbolisch kan dit worden geïnterpreteerd als de dwaling (transmigratie) van de ziel op het gebied van Prakriti of in de sterfelijke wereld. Het uiteindelijke doel van de Main Muay Thai is om de eenheid te ervaren tussen lichaam en Ziel, de vorm en het vormloze. En het lichaam te ervaren als een tempel van de onsterfelijke Ziel. 
 

Innerlijke Martial arts

Main Muay Thai is de combinatie van innerlijke en uiterlijke martial arts. Naast de fysieke voordelen van het beoefenen van Muay Thai wordt er tijdens de lessen speciale aandacht besteed aan technieken die o.a. afkomstig zijn uit de Chi Gong. Veel yoga houdingen en posities zijn afkomstig uit de martial arts, deze verbinding komt nadrukkelijk terug in de lessen. De technieken verhogen de niveaus van de interne lichamelijke energie (Kundalini Shakti). Dit is ook wel bekend als de slangen kracht. 
De Kundalini Shakti ligt als een sluimerende slang aan de basis van de ruggengraat; die wordt gewekt door oosterse meditatie. 
Zoals op de afbeelding boven de tekst is te zien baant deze kracht zich door de verschillende energiebanen in het lichaam (chakra’s) wat leidt tot geestelijke verlichting. Tevens versterkt deze innerlijke martial arts de interne kracht en verlengt de rug, waardoor het zenuwstelsel wordt gestimuleerd. Door je te committeren aan de trainingen zet je een grote stap om het volgende te bereiken: 

“De gezondheid van een houthakker, de soepelheid van een kind en de gemoedsrust van een wijsgeer”. 

 

 

De wetenschap en kunst van de acht ledenmaten

Zoals eerder vermeld is Muay Thai de kunst van de 8 ledematen. Deze kunst wordt binnen de lessen van Main Muay Thai in verband gebracht met de 8 ledematen van de yogasutras van patanjali. Patanjali's Yoga sutra’s beschrijft de werking en samenhang van lichaam-geest en geeft een praktische aanpak voor het verkrijgen van spiritueel inzicht en zelf-realisatie. Een "sutra" is letterlijk een rode draad. Daarom zijn de "Yoga sutra's"  uitspraken of 'draden' die leiden tot de eenheid van het individuele Zelf  met het universele Zelf. Simpel gezegd, het doel is het stil maken van de woelige geest dat voldoende is voor de beoefenaar om rust en gelukzaligheid te ervaren. Dit is de ware aard van de mens. Het doel van het pad is om de "Acht Ledematen"  te volbrengen om  "nirodhah" (dwang of controle) van de geest te bereiken. Het bestaat uit het volgende:
1. yama (onthouding) 
2. niyama (naleving) 
3. asana (houding) 
4. pranayama (beheersing van de ademhaling) 
5. pratyahara (verinnerlijken van de zintuigen) 
6. dharana (concentratie) 
7. dhyana (meditatie) 
8. samadhi (super-bewuste absorptie)
Yama en niyama gaat over de ontwikkeling en teelt van morele en ethische leefregels; Pranayama met het kalmeren van de geest en het verplaatsen van energie of prana door het lichaam via de adem. Pratyahara is het naar binnen brengen van de zintuigen en een voorwaarde voor dharana. Samadhi is de staat waarbij de beoefenaar de eenheid ervaart met zijn  ware aard; bevrijd van de storing opgelegd door het lichaam-geest. Maar, wat is de relatie tussen de asana(houding) en dhyana (meditatie)? 

 

De Verhouding van het Lichaam, Geest

In de main muay thai traditie komt duidelijk naar voren dat de geest niet alleen geschikt is voor het observeren van het fysieke lichaam, maar net zo goed in staat is om zichzelf te observeren. Hierdoor wordt de inhoud inzichtelijk gemaakt waardoor de Geest bewust wordt van zichzelf. Door het cultiveren van een "getuige-bewustzijn" (sakshi in het Sanskriet) en een toenemende identificatie met dit specifieke aspect van het bewustzijn dat via meditatie gebeurt. Kan je inzien dat de inhoud van de mind-stuff (chitta)  vluchtig en vergankelijk is. Dingen als: antipathieën, emoties, gevoelens, etc. zijn alle veranderlijk, vergankelijk en zal waarschijnlijk leiden tot lijden.

 

Jezelf overwinnen 

Main Muay Thai  en Pantajali's Yoga sutra's delen dezelfde structuur.  Hoewel Muay thai kickboksen zich blijft ontwikkelen in het complex en dodelijke wetenschap van de vechtkunst zoals we dat vandaag begrijpen, is de Main Muay Thai kunst gevormd door de ethische voorschriften gecodificeerd in de yama-niyama van de Soetra's. 
Het centrale uitgangspunt is zo authentiek mogelijk expressie geven aan jezelf via het lichaam.