Rots en Water weerbaarheidstraining in Amsterdam en Hoorn

 

De Rots en Watertraining is uitermate geschikt voor kinderen en jongeren om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, leren op een andere manier met leeftijdsgenoten om te gaan en vergroot de zelfkennis. Het is een inspirerende groepstraining waarbij de doelgroep leert om te handelen vanuit hun eigen kracht en kwaliteiten. Op een speelse manier leren zij zichzelf en anderen te vertrouwen en kan er een gezond zelfbeeld worden ontwikkeld. 

 

Wat levert het op?

·         Toename in weerbaarheid (voor jezelf en andere opkomen, grenzen aangeven)

·         Eigen kracht en kwaliteiten komen naar voren 

·         Geeft meer zelfvertrouwen 

·         Sociale vaardigheden worden ontwikkeld 

·         Toename van zelfrespect en begrip voor ander zijn grenzen

 

 

Hoe werkt Main Services?

Pedagogisch verantwoord
Zelf heb ik een HBO opleiding Social Work gedaan met een pedagogische achtergrond als jongerenwerker. Ik ben ervaren in het begeleiden van jeugd en jongeren. Aan de hand van mijn werkervaring heb ik de keuze gemaakt mij verder te professionaliseren als kinderyoga docent en Rots en Water trainer. Mijn specialisatie is dat ik in staat ben de groepsdynamiek positief te beïnvloeden, en kinderen of jongeren individueel in hun kracht te zetten. Persoonlijke aandacht, authenticiteit, humor, speelplezier en aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep zijn kernwoorden tijdens mijn aanpak. Ik werk alleen samen met trainers die tevens een pedagogische beroepsachtergrond hebben.

 

De Rots en Watertraining

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van een uur. De deelnemers krijgen kennis en ervaren hoe het is om ‘Rots-kwaliteiten’  tot uiting te brengen en ‘Water-kwaliteiten’.  De rots kwaliteiten. Een Rots-kwaliteit is bijvoorbeeld voor jezelf opkomen, een Water-kwaliteit is mee gaan met de ander en een compromis sluiten. Dankzij de nadruk op de fysieke oefeningen leren tieners of jongeren hun eigen krachten en grenzen kennen. Ook leren zij hun emoties reguleren die tijdens de oefeningen naar voren komen. Het leren samen werken, stevig staan, stevig stop zeggen, je eigen kracht ervaren, emoties (h)erkennen, en inzicht krijgen in gedachten en gevoelens zijn een aantal thema’s die aan bod komen. 

Door met deze thema’s aan de gang te gaan ontwikkelen tieners en jongeren meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.
 

Samenstelling van de groep

De training is voor jongens en meisjes tussen de 7 en 12 jaar, en voor jongeren tussen vanaf 15 t/m 20 jaar. Om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen worden de groepen bewust klein gehouden, een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. De indeling van de groepen is een mix van introvert en extrovert ingestelde kinderen zodat zij van elkaar kunnen leren. Het is ook mogelijk om de trainingen individueel of klassikaal te doen. Tijdens individuele begeleiding wordt er dieper ingegaan op de persoonlijke doelen en ontwikkeling van het kind. Wij hebben als missie om de kinderen te laten ervaren dat ze sterker zijn dan ze denken, en zelfkennis te laten ontwikkelen zodat zij zich beter kunnen verhouden tot zichzelf en de omgeving.

Bij voldoende aanmeldingen start er een nieuwe training, dit gebeurt regelmatig. De trainingen vinden plaats op scholen of op een locatie naar wens. Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden. 

 

Kennismakingsgesprek
Alvorens de trainingen plaatsvinden bespreek ik met de ouders of leraren wat hun doelen zijn die ze willen bereiken. Dit gebeurt in samenspraak met wat de tieners of jongeren zelf als leerdoelen hebben en waar we aan gaan werken. 
 In het geval er behoefte is aan training voor een klas betrekken wij de leraren erbij  zodat de Rots en Water oefeningen in de klas kunnen worden toegepast.

Klassikale trainingen

De toegevoegde waarde van ons als trainers is dat wij in staat zijn de leerlingen regie te laten voeren over hun eigen gedrag, zodat zij zichzelf en andere leren corrigeren. Ook besteden wij aandacht aan het creëren van meer begrip en bewustzijn, door bijvoorbeeld helder te krijgen waarom een leerling bepaald gedrag vertoond. Dit kan er voor zorgen dat er een andere groepsdynamiek ontstaat. Ook kunnen leraren aan de hand van de training samenwerken met leerlingen die probleem gedrag vertonen. Een belangrijk aspect hierin is dat duidelijk wordt wat de behoefte is van de leerlingen.

 

Informatie voor ouders

Main Services organiseert naast de bijeenkomsten voor de tieners of jongeren ook een ouderavond. Van deze bijeenkomst kunnen ouders gebruik maken om zich te laten informeren over de inhoud en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.  Om de transfer van de trainingen naar de dagelijkse praktijk te laten plaatsvinden krijgen ouders een overzicht van de inhoud van iedere bijeenkomst. Hierin is te lezen wat het thema is van iedere bijeenkomst en staan de opdrachten en oefeningen in om thuis mee aan de slag te gaan

 

Evaluatie
De deelnemers krijgen een eigen map met opdrachten zodat zij thuis de inhoud van de trainingen kunnen bespreken. Er wordt gereflecteerd op de leerdoelen, en een diploma meegegeven. Hierop staat wat de ontwikkelingen zijn geweest.
 De kinderen krijgen een eigen map met opdrachten. Deze opdrachten lokken uit om ook thuis de inhoud van de training te bespreken.
 Na afloop van de Rots en Watertraining krijgen de kinderen een diploma. Hierop staat wat de ontwikkeling is geweest en wat het kind heeft laten zien tijdens de training. Er worden regelmatig terug-kom-dagen georganiseerd om samen met de kinderen de vaardigheden en kennis weer op te frissen.

 


Kosten
Voor de praktische invulling incl. stootkussens, werkboekjes, huiswerk en materialen vragen wij voor een lessenreeks van 9 weken incl. reflectie en introductie € 3500,- voor een klassenreeks. Voor de groepsreeks €1500,- en individueel €1200,-.