Soundhealing Concert

Een soundhealing concert is een unieke ervaring die je niet kunt omschrijven. Ik maak gebruik van diverse instrumenten die een bepaalde verandering van bewustzijn teweegbrengen. Het veranderen van bewustzijn is een eeuwen oude traditie die binnen het sjamanisme centraal staat. 
 Het veranderen van je bewustzijn gaat gepaard met inzicht over jezelf en je leven, ook worden bepaalde blokkades en patronen zichtbaar en kunnen door de trillingen die van de klanken afkomen worden losgelaten. Een voorbeeld van instrumenten die ik bespeel zijn: Didgeridoo, Santur, Klankschalen, Drum, Mougongo, Ocean-drum, windinstrument, High Spirit Flute en nog diverse andere. Een belangrijk effect van de soundhealing is ontspanning en dat er ruimte ontstaat in de persoon zijn of haar leven wat nieuwe mogelijkheden schept. Naast het individuele aspect van de ervaring is het een zeer verbindende groepsactiviteit. De verbindende factor is het simpelweg samen zijn en een ervaring ondergaan die je op dat moment allemaal ondergaat, deze ervaring heeft een ontwapenend effect. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de unieke gelegenheid wordt gecreëerd om dingen die je niet meer dienen en met je meedraagt los te laten waardoor ontspanning en geluk ontstaat. Alvorens de soundhealing begint wordt de gelegenheid geboden om bewust een intentie te zetten. Om een voorbeeld te schetsen: een intentie kan zijn om meer je eigen pad te bewandelen en hier inzicht in te krijgen. Tijdens het concert kunnen er allerlei ervaringen, inzichten of beelden naar voren komen die samenhangen met je intentie. De periode na de soundhealing wordt het proces in gang gezet waarin de intentie zich kan gaan manifesteren in je dagelijks leven.  
Voor informatie over het praktische gedeelte kan je naar beneden scrollen!

 

 

 


Locatie en praktische gedeelte

Alvorens het concert plaatsvindt is het noodzakelijk om je in te schrijven, dit kun je doen door te mailen naar MaindrianvanBerge@gmail.com. De locatie waar de concerten plaatsvinden is afhankelijk van de behoefte, dit kan in principe overal. Een soundhealing concert duurt anderhalf tot twee uur. Het is fijn om comfortabele kleding te dragen en een extra matje of deken mee te nemen om op te liggen. De kosten zijn € 20,- p.p. Voor een groepsbijeenkomst kan er worden afgestemd over de prijs.